• Young Vietnamese Girl XIII

  Chất Liệu : Oil On Canvas

  Kích Thước : 120 x 120 cm

 • Young Vietnamese Girl XII

  Chất Liệu : Oil On Canvas

  Kích Thước : 120 x 120 cm

 • Young Vietnamese Girl XI

  Chất Liệu : Oil On Canvas

  Kích Thước : 120 x 120 cm

 • nhung ke dien XXVIII

  Chất Liệu : Oil On Canvas

  Kích Thước : 145 x 155 cm

 • Những Kẻ Điên XV

  Chất Liệu : Oil On Canvas

  Kích Thước : 1m20 x 1m80

 • Những Kẻ Điên XIII

  Chất Liệu : Oil On Canvas

  Kích Thước : 1m45 x 1m55

 • Happy – Happy

  Chất Liệu : Oil Paintings

  Kích Thước : 1m80 x 200

 • Intellectual Game

  Chất Liệu : Oil Paintings

  Kích Thước : 1m45 x 2m15

 • Mysteries Of The Vietnam War

  Chất Liệu : Oil Paintings

  Kích Thước : 1m20 x 1m80

 • Crackers III

  Chất Liệu : Oil On Canvas

  Kích Thước : 150 x 200

 • Crackers II

  Chất Liệu : Oil On Canvas

  Kích Thước : 150 x 200

 • Crackers I

  Chất Liệu : Oil On Canvas

  Kích Thước : 150 x 200