Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XVII

Kích Thước : 120 x 180 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Private Collection