Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XVIII

Kích Thước : 145 x 155 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Germany, Private Collection