Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XIX

Kích Thước : 120 x 120 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Jin Lo - Hong Kong Collection