Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XX

Kích Thước : 150 x 215 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Private Collection