Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XXI

Kích Thước : 145 x 155 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Jin Lo - Hong Kong Collection