Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XVII*

Kích Thước : 110 x 125 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Hong Kong Collection