Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XXV

Kích Thước : 128 x 147 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Holland, Private Collection