Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XXVII

Kích Thước : 120 x 120 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập : Switzerland, Suong Tuyet Collection