Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XXIX

Kích Thước : 120 x 120 cm

Chất Liệu :

Bộ Sưu Tập : Switzerland, Suong Tuyet Collection