Click to view large images

Tác Phẩm : nhung ke dien XXXII

Kích Thước : 128 x 145 cm

Chất Liệu : Oil On Canvas

Bộ Sưu Tập :